Marias examensfest
Bilder från:
Utspring från Tingsholmskolan och fest på Sjöred