Släktkalas för Karl Johan Karlsson  85 år 1922.


Nedanstående berättelse om ett gammalt släktkort har jag funnit bland gamla släktpapper. Berättelsen är skriven av Lars Hörlén någon gång på 1990-talet. Den ger en intressant bild av vår släkt, skrivet med värme och humor, igenkännande och poetiskt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11