Mera om Brännelunds historia.
År 1898 lät skräddarmästaren Frans Malm och hans hustru Helga Augusta bygga Brännelund, boningshus och ladugård. Marken köptes senare enligt köpekontraktet av Axel Holmström Brännsmåla, år 1900 och betingade ett pris på 850 kr. År 1937 såldes fastigheten till smeden Bengt Jansson och hans hustru Edit, som år 1942 sålde Brännelund till min far och mor, Hugo och Britta Petersson för en summa på 8500 kr och då ingick en ko och årets skörd i köpet.

  Brännelund har också tangerat Ingarpsbygdens frikyrkohistoria.
Skräddarparet Frans och Helga var mycket fromma människor och tillhörde den 1896 nystartade nattvardsföreningen. Frans och Helga upplät ett rum på andra våningen i Brännelund där man kunde samlas och fira nattvard
På bilden finns morfar Viktor och mormor Elisabet samt hennes bröder Adolf och Frans.
På 1940-talet startade missionsförsamlingen i Ingarp tältmöten på ängen bredvid Brännelund. En lördagkväll kunde flera hundra personer samlas under tältdukarna. Många ungdomar som inte vågade cykla bort till SLU-danserna - detta syndens näste - stannade vid tältet. Kortet tagits så sent som 1960 talet, då tältmöten började bli omodernt.
Vid tältmötesserien sommaren 1944 fick han bo på Brännelund med sina två evangelister. Pappa hade blivit sjuk i barnförlamning och låg på vanföranstalten i Göteborg. Mamma och jag bodde i Tingsholmen. Några gånger cyklade jag hem och vattnade krukväxterna och då hände det att Agaton bjöd på kaffe och bullar.
Agaton Esslov var en mycket känd predikant inom missionsförbundet.  Han var ett lejon i predikstolen men ett lamm privat