Några bilder och musikklipp från Mickes 40-årsfest
på Petersburg