Min historia: min farfars far

Farfars föräldrar Carl Edvard Nilsson föddes i Malmköping 18 mars år1843 och dog 29 februari 1928 i Stockholm samt Gustafva f. Rylander född 24 mars 1838, död 28 september 1895.
De gifte sig 24 juni 1865. Farfars mor var född på Öland och kom att hela sitt vuxna liv bo i Stockholm. Om Gustafva vet jag inte mycket, hon hann aldrig träffa sina barnbarn på fars sida. Gustafva var dotter till Israel Rylander, sjökapten och Johanna Ljunggren, Kalmar. Hon var troligen enda barnet. Israel var född i Algutsrum och flyttade sedemera till Kalmar. De fick 7 barn:1. Johanna (Hanna) Gustafva f. 1866, gift med Per Sundahl och mor till Eskil Sundahl, arkitekt i Stockholm, kusin till min far. 2. Ruth Manny og. 3. Carl Emanuel, min farfar,. 4. Gunnar Nathanael – om honom vet jag intet, kanske dog han tidigt. 5. Maria Gabriella sjuksköterska. Märta Elisabet g. Wilson, tidig student för att vara kvinna, mor till Stim-ordförande Sven Wilson. Lars f. 1881, bosatt i Skåne. Om farfars far vet jag en del . Han började sin arbetsbana redan som ung vid Telegrafverket och under någon tid var han med om vid byggandet av telegrafledningarna vid Statens Järnvägar. År 1875 började han anläggningen av Stockholms brandtelegraf under ledning av telegrafinspektör N. Carlberg. Vid dennes död övertog han befattningen som föreståndare för nämnda brandtelegraf och innehade denna befattning till år 1910.Han hade också hand om nybyggnader och underhåll av Stockholms polis- och vattenledningsverks signal- och telefonanläggningar. Genom sitt arbete med detta kom C.E. tidigt i samarbete med sin ungdomsvän L.M.Eriksson. Sitt främsta arbete nerlade C.E. på byggandet av telefonnätet i Stockholm – den första telefonanslutningen gick mellan L.M. Eriksson och farfars far C.E. Farfars far engagerades som linjebyggmästare då bolaget ”Stockholms Allmänna” startades och fortsatte med detta till sin pensionering 1908. Han var plikttrogen och flitig och allmänt respekterad av sina arbetskamrater./ Dessa rader tagna ur The L.M.Eriksson Review årg.3 1928./ Carl Edvard och hans Gustafva var engagerad i Sv. Missionsförbundet. Många av pamparna inom Missionsförbundet såsom Karl Boberg och P.G.Waldenström var flitiga gäster i hemmet. Farfars far flyttade som änkling in hos min farfar och farmor. Religiositeten i farfars hem var auktoritär. Över hela Rylanderska hemmet vilade Nilssons ande. Det var, enl. faster Gertrud, han som styrde, även när han inte bodde där. Han var ”bossen”, vars ord var lag. Inget i släkten skedde utan hans tillstånd. Man tog ständig hänsyn till vad han tyckte.
Farfars föräldrar ligger också begravna på Norra Begravningsplatsen intill farfar och farmor. Även faster Ruth ligger i familjegraven. Var uppe i Stockholm i somras och letade efter gravarna, men hittade dem inte. Har dock tidigare varit där och ska göra ett nytt försök i sommar.

Nedan till höger: Tre generationer: Farfars far Carl Edvard Nilsson, farfar Karl Emanuel Rylander och far Karl Gustav Adolf (Kåge) Rylander.