Min historia: min mormor Maria

Min mormor, Maria Johansson, gift Norrman, föddes 13 juni 1869 och dog 26 november 1949.
Hon föddes i Lassbo socken i Hedemora kommun och hennes föräldrar var Gabriella Johansson f. Gerle och Johannes Johansson. Familjen flyttade snart till Uppsala, där de båda verkade som lärare. Maria hade en bror, Johannes, som läste teologi och blev lärare först i Linköping vid seminariet och senare blev han rektor för Prästgymnasiet i Göteborg.
Mormor fick ytterligare syskon – Anna död efter 1 år 9 månader, Lydia död efter 14 månader och Gabriella som dog efter 3 dagar. Detta sörjde mor Gabriella mycket över. Gabriella hade en privatskola i Uppsala, Prins Gustafs skola, och till den fick Maria tidigt följa med. Hon lärde sig att läsa vid 4-5 års ålder. Mormor fick sedan läsa privat hos rektor Kerfstedt, Fjällstedtska skolan, tillsammans med rektorsdottern Berta (sedemera gift med konstnären Wilhelmsson). Mormor genomgick småskoleseminariet i Uppsala 1885-1888 och sedan Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1888-1891. Denna utbildning var treårig och mormor Maria bodde då hos sin moster Ida. Här var mormor Maria klasskamrat med Maria Norrman, syster till morfar. När så Gustaf skulle läsa teologi i Uppsala tillfrågades Maria om hon kunde föreslå logi. Han kom så att bli inneboende i Gabriellas och Johannes hem, liksom tidigare hans bror Rickard varit. Han såg allvarsam och bister ut och han fick namnet ”Trutten”, men skälmen lurade bakom den bistra ytan. De unga tu, Gustaf och Maria, drogs till varandra. De sade inte du till varandra, endast namnet. Gustaf blev förtjust i Maria och bad henne bli hans livsledsagerska. Maria, som länge känt varma känslor för Gustaf, bad om lite betänketid. Den 10 september 1893 bestämde sig Maria och Gustaf i den lilla ”bönesoffan” att de skulle följas åt under livet. Det blev en lång hemlig förlovningstid. Gustaf måste ju bli klar med sin utbildning och få ett arbete. Den 15 september 1901 eklaterade de sin förlovning. Den 26 augusti 1903 gifte de sig i Marias barndomshem och flyttade så in i det första egna hemmet på Östra Ågatan 6. .
Mormor Maria har skildrat sin barn- och ungdomstid i ”Mormors bok”, en handskriven bok med minnen ur hennes levnad. Där berättar hon om ”bönesoffan”, som nu står hos mig, Ingrid. I den förlovade sig Maria och Gustaf som tidigare nämnts, men den fanns med i Gabriellas och Johannes hem och är alltså mer än 150 år gammal. Jularna firades med släkt från båda sidor, faster Maja, morfars syster, Gabriella och Johannes, mormors föräldrar, Ida, Gabriellas syster och Maria Gerle, kusinbarn till Gabriella. En jul fick Maria och Johannes en pulpet, som 1936 gavs åt Göran och senare tillföll Gunilla. Den är alltså från 1800-talet. 3 barn fick de, tre döttrar: Elisabet f. 1905, Birgit f. 1907 och Margareta f. 1910.
33 lyckliga år fick mormor och morfar tillsammans på Fjellstedska skolan. 1936 i maj dog morfar efter 3 dagars sjukdom. Han hade dock länge dragits med dåligt hjärta. Mormor flyttade så småningom till Torsgatan 7 A, där jag besökt henne ett flertal gånger. Där bodde Marias föräldrar sin sista tid, så det kändes gott återvända dit. Mormor bröt lårbenshalsen 1936 och opererades 3 ggr. Blev aldrig bra utan gick med hjälp av 2 käppar inomhus och åkte rullstol utomhus. Till hjälp i hemmet fick hon Tant Kerstin från Alster. Hon kom att stanna som mormors stora hjälp hela mormors livstid och blev en mycket uppskattad vän till hela vår familj. Mormor var en stor missionsvän. Många missionärer har hon följt i förbön och med kontakter. Mormor betydde mycket för oss barnbarn. Hon var en helt otrolig berättare. Vi fick höra mycket om missionens arbete på ett för barn intressant sätt. Hon gjorde lekar med oss – lärarinnetakterna satt i – vi lärde oss svensk språklära på ett lekfullt sätt, vi fick höra bibeln berättas på ett spännande sätt. Mormor kom varje sommar och bodde en tid hos oss, antingen hemma i prästgården eller i Alstrums flygel, som hon kallade Solebo. Till jularna kom en stor låda med allehanda julklappar: spel, böcker, kläder mm. Hon var en otrolig brevskriverska. Sommaren 1941 hyrde mormor 2 hus uppe i Styrsjöbo i Leksand. Där bodde familjen Lundkvist med Leif och Erik, moster Beth, vår familj med Göran, Ingrid och Barbro. Tant Kerstin skötte hushållet med hjälp av de vuxna, en barnflicka, Ylva, var anställd för att avlasta de vuxna litet. Den sommaren fyllde jag 4 år och minns den väl.
Mormor dog kvällen före första advent 1949 och begravdes bredvid morfar på Uppsala kyrkogård.


Mormor och morbror Johannes på besök i Lassbo hos sina föräldrar.
Med finns Bet, Bibbi och Gitta samt en jungfru.

Mormor, faster Maja, Erling, Gitta, mamma och pappa med Göran samt moster Bet –
samling efter morfars begravning.

Interiör av flickrummet i Uppsala. Sekretären har Andreas och Anna
Stolarna har jag.

Mormor i ”bönesoffan” i sitt rum. Soffan står hos mig