Bilder från Högboda och Alster
gamla släktbilder
Min mor
Birgit Rylander
år 1928
Mormor Maria och mamma Bibbi
Min far
Karl Gustav Rylander
år 1928
På trappan vid Boda prästgård: Bibbi, Kåge, Ruth, Mormor Maria, morfar Gustav,Bet, farmor Anna, farfar Malle, faster Lisa, farbror Pelle, Mors faster Maja
Mor Bisse framför Boda prästgård -1930 talet
Interiör i Högboda prästgård
Bäckelids prästgård 1936-1938 - mitt första hem

Bäckaholm, vårt barndoms paradis 1938-1947
Karin.Barbro,Kåge
.Birgit,Göran och Ingrid
i Alsters prästgård 1951
Alsters nya prästgård, 1947-1962