Vandringar i Pershults hagar för 50-år sedan!

Det finns platser som man gärna återvänder till i minnet. Här är några gamla foton som jag tog på 1960 talet då jag var hemma i Brännelund hos mina föräldrar. När man skulle cykla till skolan eller lanthandeln i Tingsholmen tog man gärna skogsvägen över åsen. En rullstensås som nu delvis är borta. Där ligger nu Ingarps trä.
En annan sådan plats är floen,som är en djup skogstjärn inte långt från Brännelund. Där brukade vi bada fast det var gott om blodiglar, som man fick plocka bort när man kom upp ur vattnet. Det sades att den var bottenlös.
En tredje sådan plats är vägen "norr om göla". Här hade Filip det mesta av sina ägor. När jag var kring 14 år körde jag hem ved med kälke ifrån skogen med Svarten och på sommaren drev jag ut korna på kvällarna till bete. Jag minns att jag ofta var rädd på höstkvällarna då molnen på himmelen färgades röda . I missionhuset predikade man mycket om Jesu andra återkomst.Och jag tänkte att så skulle nog himlen se ut när Jesus kom på molnen. Kanske skulle jag inte hinna hem eller alla vara borta då jag kom hem - det var 40-tal och väckelsetider.
Här gick vägen upp till åsen från Skottsmåla hage.
Och här ner mot Svartefall. Vägen gick högst upp på rullstensåsen - kanske en halv kilometer.
Här är floen i Karl Johans skog.Det var två tjärnar. Vi badade i den djupa.j
Floen sedd från rullstensåsen.
Här är Karl Johans äng bortom Rovön.Det var en utmark till Pershult.
Det var en vacker betesäng.
Här är Martins hage.
Med en gammal lada.
"Norr om göla" Oscar Svensson har sparat några vackra björkar utmed gölkanten.
Utsikt mot Tingsholmen vid Filips skifte.
Vägen börjar med Filips ägor.
Längs gölkanten var sankmarker och en och annan ko gick ner sig och fick dras upp med rep.
Den flata stenen ligger nedanför Rovöns ladugård. Vid den lekte vi kusiner ofta när vi var hos farmor och farfar.