Ingarpsbygden som jag minns den!
Ett urval jag
tagit ur boken Sveriges bebyggelse 1950 !

Byarna: Ingarp, Tingsholmen, Russnäs, Pershult och Tånghult