Några bilder av Filip på 1960 talet
Huttave - där Filip en gång bodde. Sålt 1947.
Filip mjölkar i Elins hage.
 Läser sitt nya testamente.
Han snopp-mjölkade alltid.
Finklädd, kanske på väg till missionshuset.
Och hatten på.
Smålandstidningen lästes noga.
Ännu en stund med bibeln.
Närbild.
Skarpa drag.
Prov med mustasch.
Med Lasse på vedbacken.
Med en hink vatten  en vinterdag
Och storväst.
Filip läser julevangeliet på julafton - 1963?
Filip i ladugården på Torpängen
Sommarbild