Tina och RenÚs vigsel i
Styrstads kyrka 18 april 2009