Brännelunds historia.
År 1898 lät skräddarmästaren Frans Malm och hans hustru Helga Augusta bygga Brännelund, boningshus och ladugård. Marken köptes senare enligt köpekontraktet av Axel Holmström Brännsmåla, år 1900 och betingade ett pris på 850 kr. År 1937 såldes fastigheten till smeden Bengt Jansson och hans hustru Edit, som år 1942 sålde Brännelund till min far och mor, Hugo och Britta Petersson för en summa på 8500 kr och då ingick en ko och årets skörd i köpet.

Detta kort tog pappa Hugo sommaren 1945. Huset är ännu intakt, som det såg ut när det byggdes 1898. Morfar Viktor sitter på grusgången t.h. och läser förmodligen Smålands-Tidningen Jag sitter bredvid och mamma Britta ses på verandan. Smeden Janson köpte Brännelund 1937. Han byggde ny ladugård och en smedja, men gjorde inget åt boningshuset. Som synes var det snickarglädje och gulmålat med vita knutar.
Detta kortär tagit 1945.Man ser sen stora hagthornshäcken, de gamla trädgårdsgrindarna och mjölkbryggan i förgrunden.
Utdrag ur församlingsboken. Brännelunds innevånare 1936- 47.
Fastighetskarta över Bännelunds ägor 1900.
Köpekontraktet 1902
Köpekontrakt !942
 År 1942 såldes Brännelund till min far och mor, Hugo och Britta Petersson för en summa på 8500 kr och då ingick en ko och årets skörd i köpet.
Brännelund på 1960 talet.
Baksidan av Brännelund före nya verkstaden
Ladugården.
Mamma lämnade mjölk till mejeriet fram till 1964.
Smedjan en vårdag på 60-talet.
Pappas gamla verkstad.
Nya verkstaden.
1966 gjordes denna tillbyggnad.
Första altan efter tillbyggnaden
Kaffestund i trädgården sommaren 63.
Vardagsrummet eller salen på 60 talet.
Öppna spisen, designad av mamma.