Konstronda

Vi blev inbjudna till Elisabet och Uffe Larnemarks hem för att se vad Uffe sysslade med som nybliven pensionär. Vi minns ju hans fil-tavlor. Men det han nu gjorde var något helt nytt, små ålderdomliga höghus i miniatyr. De kan  hängas på väggen som ett konstverk. Ja, varje hus var verkligen ett  konstverk.
Belyst med miniatyrlampor.
Kanske skall man inte titta på baksidan av ett konstverk, men var man nyfiken så gick det bra.
 
Här har vi konstnären själv.
Fönster, balkonger och burspråk i gammal stil. Alla fönster och dörrar gick att öppna.
 
 
Detta är det mest avancerade huset av alla och vi får titta in.
Hela framsidan öppnar Uffe.
Och vad ser vi: hela den bibliska julberättelsen skildrad från krubban längst ned till herdarna på fälten och änglakören på himlen.
Hundratals miniatyrer.
Människor och djur på väg.
Kanske en av de vise männen?
Änglakören.
Här har vi Uffe i skaparverkstaden.
Ingrid tittar runt i deras vackra hem.
Fondtapet med fåglar.
Vi bjöds på smörgåskex som också var små konstverk.