Ebersteinska skolan 1963-97 samt deltid på Statens skola för vuxna 1985 - 2007
Den unge mannen med det stubbade håret är faktiskt jag. Året var 1963.
Den stora trapphallen var tyst, men oftast var det en ström av elever utanför mitt fönster.
Många av dessa molekylmodeller har jag varit med om att bygga. Troligen är nu allt kastat. Nu simuleras allt på datorskärmar.
Kemibiblioteket med hyllmeter av Chemical Abstracts som jag bundit in genom åren. Nu är allt på soptippen och innehållet ryms på ett usb-minne.
Glasarbete var roligt och jag lärde mig göra enklare reparationer av glasinstrument.
Snickeriet blev så småningom välutrustat. Jag fick ett anslag på 30-tusen till både klyv och hyvel. På min tid tillverkade  vi en hel del labbutrustning efter lärarnas anvisningar.
Fotolabbet på 1960-talet.
Jag fyllde oräkneliga flaskor med olika lösningar.
Kemikalieförrådet var välförsett, men blev så småningom en belastning, när nya miljökrav kom. Några burkar med cyankalium, "dödens ägg", fick inte förekomma och inte heller flaskan med senapsgas som fanns kvar sen andra världskriget.
När skolan byggdes om fick jag flytta ner i källaren.
I biologi-labbbet hade vi en tid en orm som vi matade med levande råttor.
Ännu en bild från källaren.
En lång tid höll jag till i kemitekniklabbet.
Var han verkligen elev på skolan, jag minns inte?
I lådorna som jag gjort i snickeriet monterades avancerad teknik för att räkna bakterieodlingar i petriskålar.
Kaffe nere på vaktmästeriet: Classe, Lasse, Inge, Lennart, Bernt och Ove.
Besök av min bästa arbetskompis Inge.
I fotolabbet jobbade jag mycket, i slips och vit rock.
 
Nu är jag på Statens skola för vuxna. Redan på 70-talet 
Min lilla firma OH labservice flyttade med till Centrum för flexibelt lärande.
Hela  min laboratorieutrustning fick plats i ett skåp.
Hemma i min verkstad tillverkade jag det mesta..
Labblådor, som jag gjort och laddade.
Kemisal på SSVN.
 
Den här lilla mätaren byggde jag massor av.
Efter dagen på Ebersteinska gick jag upp till kemilabbet på SSV och gjorde i ordning för nästa dags laborationer.  
 
Dessa labblådor skickades ut till elever runt om i landet.
Lådorna byggde jag i min verkstad och innehållet köptes in.
 
Varje kassett innehöll små mikropipetter med olika lösningar.
Lärarna hade idéer och jag tillverkade.
30
30