Rune lockade stor publik när han visade fina bilder från sina många fjällvandringar.

Bilder av barn och barnbarn på 1:a adventskaffe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20